Schooladministratie systeem

Locatie:

Zuid Centraal Somalie

Doel:            

Een schooladministratiesysteem leveren aan scholen met als doel een grotere transparantie te stimuleren, een eenheid te creeren in de lesmethodes en schooldata te centraliseren

Resultaten:

3 scholen hebben een pilotproject ondergaan

Klik hier voor de website van het schooladministratiesysteem! 

Scholen in Somalië gaan grotendeels gebukt onder een slecht management.  Wegens het uitblijven van centrale controle, functioneren scholen autonoom en op steun van buitenlandse ontwikkelingshulp. Een gevolg is dat het scholen ontbreekt aan effectieve Educatie Management en Informatie Systemen (EMIS) en accurate data.

Een datasysteem is essentieel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarom heeft HIRDA een schooladministratie systeem ontwikkeld, dat scholen ondersteunt bij het runnen van de school en het bijhouden van de studentengegevens. Het programma draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, creëert transparantie in schoolactiviteiten en vergroot de onderwijskansen van kinderen. Het administratiesysteem is als pilot op 3 scholen geïmplementeerd. Vanwege de positieve en veelbelovende resultaten wordt het project verder uitgebreid. 

Sitemap | Copyright Hirda.org 1998 - 2021