Educatienetwerk

Locatie: Gedo regio
Doel:      
Alle belanghebbende partijen met elkaar in verbinding brengen en een nationaal onderwijssysteem creeren
Resultaten: Een educatienetwerk managen, bestaande uit acht NGOs in Gedo regio. Het delen van problemen, lessons learned en goedwerkende methodes bij de regionale onderwijsnetwerken stimuleren.
Partners:
UNICEF 

Schermafbeelding_2013-05-17_om_00.15.36.png

Sinds de val van de Somalische staat in 1991 en de burgeroorlog die daarop volgde, is het onderwijs in het land volledig vernietigd. Het was niet meer mogelijk om onderwijs op nationaal niveau te organiseren. Dankzij de steun van internationale organisaties, namen diverse lokale gemeenschappen de verantwoordelijkheid op zich om het onderwijs voort te zetten, ondanks de afwezigheid van een nationaal administratief infrastructuur. Maar hierdoor raakte het schoolsysteem sterk versnipperd.

Om het onderwijs op nationaal niveau nieuw leven in te blazen en te herstructureren, is het van belang om een educatienetwerk te vormen in het land. Op deze manier betrekt HIRDA alle gerelateerde partijen uit verschillende regio’s bij het verbeteren van het onderwijssysteem.

Het doel is om gezamenlijk een strategie te ontwikkelen die de diverse leermethodes tot een nationaal onderwijssysteem weet te brengen. Het netwerk formuleert aanbevelingen om de curricula te verbeteren en te verenigen. 

Sitemap | Copyright Hirda.org 1998 - 2021